РАЗДЕЛ СЪФИНАНСИРАНЕ

Perfect Coll Sp. Z o.o. реализира през 2019 г. Проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, озаглавен„ ЕКСПАНСИЯ НА ЯПОНИЯ “.

Целта на проекта беше да установи нови бизнес контакти и да увеличи износа за азиатските страни.

Целта на проекта е постигната.

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 82 534,67 PLN

ПРИНОС НА ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ: 41 267,33 PLN

TOP