KOMITET NAUKOWY

Poznaj ludzi, którzy stoją za naszym sukcesem dbając by jakość produktów Perfect Coll była na najwyższym poziomie.

Jakub Lisowski

dr n. med., fizjoterapeuta

Specjalista w dziedzinie medycyny manualnej i rehabilitacji ruchowej. Od ponad dwudziestu lat prowadzi prywatną praktykę, będąc właścicielem specjalistycznego ośrodka “Lisowski – Medycyna Komfortu Życia”. W 2015 roku jako jeden z nielicznych Polaków został zakwalifikowany do udziału w prestiżowych warsztatach British School of Osteopathy w Londynie prowadzonych przez Profesora Laurie Hartman’a, światowego autorytetu w dziedzinie medycyny manualnej i osteopatii. Wyróżnienie to zaowocowało otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu.

Alicja Warowicka

dr n. biol.

Dr Alicja Warowicka jest adiunktem na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej praca naukowa wiąże dwie dyscypliny – nauki biologiczne oraz inżynierię materiałową. Realizując swoją pracę szeroko współpracuje m.in. z Pracownią Wirusologii Molekularnej oraz Centrum NanoBioMedycznym UAM. Tematyka prowadzonych przez Nią badań dotyczy naturalnych, roślinnych związków aktywnych biologicznie oraz biokompatybilnych (nietoksycznych), materiałów z zastosowaniem w inżynierii tkankowej i medycynie regeneracyjnej. Szczególnie w kręgu zainteresowania Pani AW są polimery naturalne, np. kolagen, chityna lub kompozyty polimerów naturalnych z polimerami syntetycznymi. Dodatkowo materiały te (np. pod postacią włókien polimerowych) są wzbogacane (biofunkcjonalizowane) aktywnymi farmakologicznie naturalnymi związkami roślinnymi.

Damian Józefiak

prof. dr hab.

Damian Józefiak – Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ponad 15 lat doświadczenia praktycznego z zakresu żywienia zwierząt i przemysłowej produkcji pasz. Współautor ponad 200 różnych artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu żywienia i mikrobiologii układu pokarmowego. Próbujący zrozumieć związek mikroflory z człowiekiem-gospodarzem. Prezes Zarządu i współtwórca HiProMine S.A. pierwszej w Polsce profesjonalnej etnofarmy – gdzie hodowane są owady… Motocyklista i miłośnik sztuki indo-perskiej oraz broni białej.

Agnieszka Ciszek

dr n. o kulturze fizycznej, kosmetolog, podolog

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Fizjoterapii, Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 10 lat pracownik dydaktyczno-naukowy Katedry Kosmetologii na wydziale Fizjoterapii AWF Wrocław. Uczestniczka wielu konferencji międzynarodowych, wyróżniona dwukrotnie za najlepszą prezentację projektu badawczego oraz najlepszy poster. Trzykrotnie nagrodzona nagrodą Rektora.Dzięki wspaniałej współpracy z Perfect Coll nawiązano współpracę z Kadrą Narodową Pływania. Podczas zgrupowań na obozach dokonano unikatowych badań nad zmiennością parametrów skóry po zastosowaniu kolagenu Perfect Coll w środowisku wody chlorowanej. Autorka wielu artykułów naukowych w tym czasopism światowego formatu z listy filadelfijskiej.

Anna Kwaśniewska

prof. dr hab. n. med.

Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa i Patologii Ciąży Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, autor lub współautor przeszło 400 publikacji. Coroczne nagrody J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego za osiągniecia naukowe: Nagroda J.M. Rektora za Osiągnięcia Naukowe, Akademia Medyczna, Lublin, Nagroda Ministra Zdrowia za cykl publikacji dotyczących molekularnych mechanizmów karcinogenezy szyjki macicy indukowanej onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego. Pod moim kierunkiem 10 lekarzy uzyskał specjalizację z położnictwa i ginekologii oraz dwoje z perinatologii.

Anna Goździcka-Józefiak

prof. dr hab.

Członek Rady Naukowej Kierownik Zakładu Wirusologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwesytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań naukowych to: 1.) Rak szyjki macicy: identyfikacja czynników komórkowych współdziałających z wirusem HPV w procesie kancerogenezy; 2.) Identyfikacja białek roślinnych o aktywności przeciwwirusowej i przeciwbakteryjnej – białka roślinne zdolne do indukcji apoptozy w komórkach roślinnych- PATENT), 3.) Fagoterapia – poszukiwanie lizyn fagowych jako potencjalnych czynników w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

TOP