Centrum Technologiczno Operacyjne Perfect Coll Sp. z o.o.

  Szkutników 2c, 84-230 Rumia

  +48 58 767 42 24

  kontakt@perfect-coll.pl

Dane Rejestrowe:

Perfect Coll sp. z o.o. z siedzibą: ul. Szkutników 2C, 84-230 Rumia. Zarejestrowana pod numerem KRS 0000513735 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP PL-525 25 89 153. REGON 147290113. Kapitał zakładowy 2.060.000 zł.

Numery kont bankowych:

PLN: PL76 1050 1025 1000 0090 8021 5669

BIC/Swift: INGBPLPW

Bank: ING Bank Śląski

USD: PL41 1050 1025 1000 0090 8022 1246

EUR: PL54 1050 1025 1000 0090 8021 5677

GBP: PL46 1050 1025 1000 0090 8022 1253

CHF: PL68 1140 2004 0000 3712 0357 6154

TOP